Otwarte materiały instruktażowe do samodzielnej pracy. Szkolenia zawiera podstawowe informacje przydatne dla nowych użytkowników bibliotek PW.

Otwarte materiały instruktażowe do samodzielnej pracy.

Mendeley jest darmowym programem do zarządzania literaturą. Pomaga w tworzeniu własnej bazy bibliograficznej oraz przypisów w dokumentach tekstowych.

 

Zotero to bezpłatny, wolny program służący do organizacji źródeł podczas pisania prac naukowych oraz tworzenia i zarządzania bibliografią załącznikową i przypisami bibliograficznymi.

Kurs zawiera informacje dla autorów prac naukowych, magisterskich, dyplomowych, w zakresie prawidłowego stosowania przypisów i bibliografii załącznikowej

Otwarte materiały instruktażowe do samodzielnej pracy. Szkolenie zawiera podstawowe informacje na temat najczęściej stosowanych mierników oceny aktywności publikacyjnej (liczby publikacji, liczby cytowań, Impact Factor, indeksu Hirscha).

Otwarte materiały instruktażowe do samodzielnej pracy. Szukasz literatury naukowej z zakresu chemii, inżynierii chemicznej, materiałoznawstwa, medycyny i biotechnologii? Skorzystaj z bazy SciFinder (Chemical Abstracts + Medline). Zamieszczono tu materiały szkoleniowe w postaci wykładów i interaktywnych prezentacji, dotyczące najlepszego na świecie źródła informacji chemicznej.

Otwarte materiały instruktażowe do samodzielnej pracy. Szkolenie na temat nowych modeli komunikowania się w nauce, jakie rozwijają się wraz z nowymi technologiami od 1990 roku. Został opracowany przez specjalistów od informacji i praktyków-bibliotekarzy z całej Polski zajmujących się aspektem otwartości w nauce oraz zasobami nauk.

Otwarte materiały instruktażowe do samodzielnej pracy. Szkolenie dotyczące ogólnych zasad prawa autorskiego, szczegółowych kwestii prawno-autorskich z uwzględnieniem działalności bibliotek oraz możliwości jak najefektywniejszego uczestniczenia przez bibliotekarzy w procesie interpretowania i kształtowania praw autorskich w przyszłości.

Materiały informacyjne o Bibliotece Głównej i jej filiach oraz na temat działalności poszczególnych oddziałów, przygotowane dla nowych pracowników, praktykantów oraz gości.