Celem szkolenia jest zapoznanie z organizacją systemu biblioteczno-informacyjnego w PW, lokalizacją zbiorów, zasadami korzystania oraz oferowanymi usługami bibliotecznymi. Szkolenie jest obowiązkowe dla studentów studiów I stopnia Wydziału Inżynierii Lądowej

Kurs będzie otwarty w terminie

- studenci stacjonarni: 12 -21 października 2018 r.

- studenci niestacjonarni: 26 października - 6 listopada 2018 r.

Zapraszamy studentów V semestru studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia do udziału w kursie zaliczeniowym z przedmiotu Informacja Naukowa i Patentowa.

Celem kursu jest podsumowanie wiedzy nabytej w trakcie wykładów oraz sprawdzenie praktycznych umiejętności korzystania ze źródeł wiedzy oferowanych przez Bibliotekę Główną Politechniki Warszawskiej.

Kurs będzie otwarty w terminie:

1-10.12.2017 r dla studentów studiów stacjonarnych

10-18.12.2017 r dla studentów studiów niestacjonarnych

Zapraszamy studentów VII semestru studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia do udziału w kursie zaliczeniowym z przedmiotu Informacja Naukowa i Patentowa.

Celem kursu jest  podsumowanie wiedzy nabytej w trakcie wykładów oraz sprawdzenie praktycznych umiejętności korzystania ze źródeł wiedzy oferowanych przez Bibliotekę Główną Politechniki Warszawskiej

Kurs będzie otwarty w terminie:  6-13 listopada 2017