Kurs opracowany z myślą o studentach Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, stanowiący uzupełnienie wykładu Projektowanie Procesów Technologicznych prowadzonego przez dr. inż. Pawła Ruśkowskiego