E-kurs wymagający zalogowania, dla grup zorganizowanych. Kurs został opracowany z myślą o studentach Wydziału Chemicznego, Inżynierii Chemicznej i Procesowej oraz Inżynierii Materiałowej. W kursie omówione zostały elektroniczne źródła informacji z zakresu chemii i nauk pokrewnych oraz katalog norm.