Otwarte materiały instruktażowe do samodzielnej pracy. Szukasz literatury naukowej z zakresu chemii, inżynierii chemicznej, materiałoznawstwa, medycyny i biotechnologii? Skorzystaj z bazy SciFinder (Chemical Abstracts + Medline). Zamieszczono tu materiały szkoleniowe w postaci wykładów i interaktywnych prezentacji, dotyczące najlepszego na świecie źródła informacji chemicznej.