Otwarte materiały instruktażowe do samodzielnej pracy. Szkolenie zawiera podstawowe informacje na temat najczęściej stosowanych mierników oceny aktywności publikacyjnej (liczby publikacji, liczby cytowań, Impact Factor, indeksu Hirscha).