Celem szkolenia jest zapoznanie z organizacją systemu biblioteczno-informacyjnego w PW, lokalizacją zbiorów, zasadami korzystania oraz oferowanymi usługami bibliotecznymi. Szkolenie jest obowiązkowe dla studentów studiów I stopnia Wydziału Inżynierii Lądowej

Kurs będzie otwarty w terminie

- studenci stacjonarni: 12 -21 października 2018 r.

- studenci niestacjonarni: 26 października - 6 listopada 2018 r.