Celem szkolenia jest zapoznanie z organizacją systemu biblioteczno-informacyjnego w PW, lokalizacją zbiorów, zasadami korzystania oraz oferowanymi usługami bibliotecznymi. Szkolenie jest obowiązkowe dla studentów studiów I stopnia Wydziału Inżynierii Lądowej

Kurs będzie otwarty w terminie

- studenci stacjonarni: 16-22 października 2017r.

- studenci niestacjonarni: 22-29 października 2017 r.