Zapraszamy studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia do udziału w e-kursie z Przysposobienia bibliotecznego. Szkolenie jest otwarte od 24 maja do 4 czerwca włącznie

Dostęp do kursu tylko po wpisaniu odpowiedniego klucza dostępu. Klucze dostępu można otrzymać w Oddziale Informacji Naukowej BG PW tel. 22 234 7300 lub na Wydziale.

Szkolenie dostępne dla wydziałów:

    Wydział Architektury
    Wydział Administracji i Nauk Społecznych
    Wydział Chemiczny
    Wydział Elektryczny studenci stacjonarni i niestacjonarni
    Wydział Fizyki
    Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
    Wydział Inżynierii Materiałowej
    Wydział Inżynierii Produkcji studenci stacjonarni
    Wydział Inżynierii Produkcji studenci niestacjonarni
    Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
    Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa studenci stacjonarni i niestacjonarni
    Wydział Mechatroniki studenci stacjonarni
    Wydział Mechatroniki studenci niestacjonarni
    Wydział Transportu