Zapraszamy studentów V semestru studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia do udziału w kursie zaliczeniowym z przedmiotu Informacja Naukowa i Patentowa.

Celem kursu jest podsumowanie wiedzy nabytej w trakcie wykładów oraz sprawdzenie praktycznych umiejętności korzystania ze źródeł wiedzy oferowanych przez Bibliotekę Główną Politechniki Warszawskiej.

Kurs będzie otwarty w terminie:

1-10.12.2017 r dla studentów studiów stacjonarnych

10-18.12.2017 r dla studentów studiów niestacjonarnych