Kurs zawiera informacje dla autorów prac naukowych, magisterskich, dyplomowych, w zakresie prawidłowego stosowania przypisów i bibliografii załącznikowej