Zapraszamy studentów VII semestru studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia do udziału w kursie zaliczeniowym z przedmiotu Informacja Naukowa i Patentowa.

Celem kursu jest  podsumowanie wiedzy nabytej w trakcie wykładów oraz sprawdzenie praktycznych umiejętności korzystania ze źródeł wiedzy oferowanych przez Bibliotekę Główną Politechniki Warszawskiej

Kurs będzie otwarty w terminie:  6-13 listopada 2017