Materiały informacyjne o Bibliotece Głównej i jej filiach oraz na temat działalności poszczególnych oddziałów, przygotowane dla nowych pracowników, praktykantów oraz gości.