Otwarte materiały instruktażowe do samodzielnej pracy. Szkolenie dotyczące ogólnych zasad prawa autorskiego, szczegółowych kwestii prawno-autorskich z uwzględnieniem działalności bibliotek oraz możliwości jak najefektywniejszego uczestniczenia przez bibliotekarzy w procesie interpretowania i kształtowania praw autorskich w przyszłości.