Tematyka

  • Główne składowe

  • Informacje podstawowe

  • Tworzenie i zarządzanie własną bazą danych

  • Praca z publikacją

  • Tworzenie i formatowanie przypisów i bibliografii w MS Word

  • Informacje dodatkowe