Przysposobienie biblioteczne w roku akademickim 2017/2018 jest realizowane na Platformie Edukacyjnej Politechniki Warszawskiej. Harmonogram szkolenia dla poszczególnych wydziałów jest widoczny tutaj.

Uwaga! Studenci którzy nie zaliczyli szkolenia bibliotecznego, będą mogli do niego przystąpić w terminie poprawkowym. Data rozpoczęcia e-kursu zostanie podana w połowie listopada

Last modified: Monday, 6 November 2017, 8:12 AM